Poďakovanie Vilšanského ústavu nadácii pri príležitosti 50 .výročia